Missie & Visie

Missie Hoodchamps
De missie van Hoodchamps is: “Hoodchamps draagt actief bij aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Dit doet Hoodchamps allereerst door het organiseren van jeugdconferenties en ten tweede door jeugd gerelateerde vraagstukken hoog op de politieke agenda te zetten“.

Visie Hoodchamps
Aan alle kinderen en jongeren moeten kansen aangeboden worden, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Niet alleen worden hierdoor toekomstige professionals en vitale burgers gecreëerd, bovendien wordt hierdoor voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Daarom wil Hoodchamps:

• Dat kinderen en jongeren de kans aangeboden krijgen om hun talenten op het gebied van sport,  muziek, dans en kunst te ontwikkelen.
• Dat sport-, muziek-, dans- en kunstorganisaties samen met scholen gaan werken.
• Dat sport-, muziek-, dans- en kunstorganisaties zich meer gaan bekommeren om jeugd gerelateerde vraagstukken.
• Dat sport-, muziek-, dans- en kunstorganisaties meer outreachend naar de jongeren toe gaan werken.
• Dat er meer vanuit de behoeften van de kinderen en jongeren wordt gewerkt.