Hoodchamps

‘Alle kinderen en jongeren die actief zijn in sport, muziek, dans en kunst en hierdoor op een positieve manier werken aan hun toekomst, zijn de HELDEN VAN HUN BUURT’.

Hoodchamps is in 2013 opgericht door Elton Laclé. Elton is op Aruba in de wijk Dakota opgegroeid, dat bekend staat als een aandachtswijk. In zijn kinder- en puberjaren heeft Elton met beperkte middelen aan sportactiviteiten moeten verrichten. De reden hiervoor is dat informatieverstrekking, emotionele en financiële steun vanuit de overheid en sportorganisaties aan jongeren in zeer beperkte mate aanwezig was.

Zo was er een gering aanbod aan sportfaciliteiten, waren er beperkte of versleten sportattributen en was er weinig tot geen aanbod van muziek-, dans- of creatieve cursussen. Daarnaast werd er vaak een hoge contributie gevraagd voor deelname aan deze activiteiten. De hiervoor genoemde factoren belemmerden kinderen om deel te nemen aan deze activiteiten. Hierdoor hebben veel kinderen en jongeren in de wijk de kans niet gehad om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Helaas is dit door de jaren heen niet veel veranderd.

Enkele sportactiviteiten die Elton zowel in organisatieverband als op straat met vrienden uitoefende, waren voetbal, volleybal en basketbal. Alhoewel de staat van de sportfaciliteiten in de wijk niet optimaal waren, deden hij en andere kinderen/ jongeren in de wijk er alles aan om toch te kunnen sporten.

Hoodchamps is van mening dat kinderen en jongeren zelf kansen moeten grijpen, maar dat deze hun wel aangeboden moeten worden. Hoodchamps wil zich inzetten voor het creëren van gelijke kansen op het gebied van sport, muziek, dans en kunst voor kinderen en jongeren door één voor één de aandachtswijken aan te pakken op Aruba. Hoodchamps wil met behulp van onder andere de kinderen/jongeren zelf een verschil maken in het leven van de jeugd op Aruba.

Het streven is om jaarlijks twee jeugdconferenties in twee verschillende aandachtswijken op Aruba te organiseren. Tijdens deze jeugdconferenties krijgen de deelnemende kinderen/ jongeren de mogelijkheid om hun mening, bezorgdheid en/of bedenkingen omtrent het aanbod van sport, muziek, dans en kunst in de wijk en/of op school te verwoorden. Bovendien benoemen de kinderen/ jongeren tijdens deze conferenties de belemmeringen die zij ervaren om aan sport, muziek, dans en kunst te kunnen deelnemen. Door middel van de jeugdconferenties krijgen de sportverenigingen, muziek-, dans- en kunstorganisaties en scholen een beter beeld van wat er onder de jeugd speelt. Hierdoor kunnen zij vervolgens knelpunten in hun beleid beter signaleren en hun beleid mogelijk hierop aanpassen.