Het bestuur

Het bestuur van stichting Hoodchamps bestaat uit drie bestuursleden. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de stichting en zorgt ervoor dat de doelen van de stichting worden nagestreefd.

De bestuursleden van stichting Hoodchamps zijn:


Dhr. Elton Laclé
Voorzitter Stichting Hoodchamps